Komu se nelení, tomu se zelení!

Komu se nelení, tomu se zelení!
logo_EU_OPZ
Strawberry
Přejít na obsah
Úvod:

Anotace projektu:

Projekt Komu se nelení, tomu se zelení! (Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou
nezaměstnaností na trh práce) bude realizován v Olomoucké aglomeraci (konkrétně ORP Olomouc,
Přerov, Šternberk) od 1.1.2019-31.03.2022. Cílovou skupinou jsou osoby mladší 25 let a osoby starší 50 let. Celkem bude do projektu zapojeno 250 osob, bagatelní podporu získá minimálně 150 osob z cílové skupiny.

Cíle projektu:

  • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných¨

Registrační číslo projektu:

Projekt „CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010298: Komu se nelení, tomu se zelení!“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Komu se nelení, tomu se zelení!
Sídlo projektu:
Olomouc: Dukelská 4
Kontakt:
Ecce Homo Šternberk z.s./Masarykova 12
785 01 Šternberk

+420 733 564 699
kracmarova.eccehomo@seznam.cz
Návrat na obsah